Utbildning

Vi erbjuder flertalet olika utbildningar

  • CAD / CAM
  • Operatörsutbildning
  • Flödesoptimering

CAD / CAM

  • Vi erbjuder ett utbildningsprogram som bygger på en kombination av teoretiska och praktiska övningar. 
  • Utbildningarna äger rum på plats hos kund.
  • Vi erbjuder programmeringsutbildning av DNE Power cam

Operatörsutbildning av lasermaskiner

  • Utbildningar garanterar en säker och effektiv användning av maskinerna.
  • Utbildningen sker på plats hos kund på önskad maskin. 

Flödesoptimering

Flaskhalsar har en vital roll när efterfrågan är större än kapaciteten. Då kan verksamheter inte leverera den mängden output som krävs vilket leder till minskade intäkter.

Flaskhalsarnas verkliga kapacitet bör därför ökas. Eftersom flaskhalsen är den begränsande processen kommer även systemets verkliga kapacitet som helhet att öka. De flesta producerande företag har en flaskhals som begränsar produktionens kapacitet.

Frågor?

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några eventuella frågor så svarar vi mer än gärna.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer